Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Data publikacji: 21.06.2020 20:31

Osoba publikująca: kubson


Data aktualizacji : 08.07.2021 12:51

Osoba aktualizująca: kubson


23.09.2021 Usługa polegająca na transporcie parowozu TKw2-57 nr inw. MUZ I 105, z terenu lokomotywowni Kraków-Płaszów do m.st. Warszawy – STM-ZP.271.9.2021
więcej
02.08.2021 Usługa polegająca na transporcie parowozu TKw2-57 nr inw. MUZ I 105, z terenu lokomotywowni Kraków-Płaszów do m.st. Warszawy – Znak sprawy: STM-ZP.271.7.2021
więcej
27.07.2021 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 – Znak sprawy: STM-ZP.271.6.2021
więcej
06.07.2021 Usługa polegająca na zabezpieczeniu zabytkowego taboru Stacji Muzeum w Warszawie – Znak sprawy: STM-ZP.271.5.2021
więcej
24.06.2021 Usługa polegająca na transporcie parowozu TKw2-57 nr inw. MUZ I 105, z terenu lokomotywowni Kraków-Płaszów do m.st. Warszawy
więcej
11.06.2021 Usługa polegająca na zabezpieczeniu zabytkowego taboru Stacji Muzeum w Warszawie
więcej
26.05.2021 Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap IV na terenie Stacji Muzeum w Sochaczewie
więcej
19.02.2021 Usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum, Warszawa
więcej
06.11.2020 Sochaczew: Nazwa zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap IV
więcej
17.09.2020 Sochaczew: Dostawy oleju opałowego lekkiego L-1
więcej
01.09.2020 Warszawa: Prace zabezpieczające VI sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum.
więcej
11.08.2020 Dostawy oleju opałowego lekkiego L-1
więcej
24.07.2020 Warszawa: Prace zabezpieczające 13 sztuk zabytkowego taboru Stacji Muzeum
więcej
13.03.2020 Warszawa: Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego taboru ze zbiorów Stacji Muzeum
więcej
13.03.2020 Sochaczew: Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P-5 zabytkowego taboru wąskotorowego: lokomotywy spalinowej Lxd2-250
więcej
26.02.2020 Warszawa: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
więcej
27.01.2020 Warszawa: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: usługa ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
więcej
19.12.2019 Warszawa: Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego taboru ze zbiorów Stacji Muzeum
więcej
29.11.2019 Sochaczew: Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P-5 zabytkowego taboru wąskotorowego Stacji Muzeum
więcej
12.09.2019 Ogłoszenie nr 596519-N-2019 z dnia 2019-09-12 r. Stacja Muzeum: dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
więcej
19.06.2019 Warszawa: Wykonanie napraw okresowych i renowacji zabytkowego wąskotorowego taboru Stacji Muzeum na poziomie P5 oraz prace konserwatorsko-restauratorskie wózków EW51-36
więcej
25.03.2019 Warszawa: Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego – przetarg na sprzedaż
więcej
25.01.2019 Sochaczew: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
więcej
22.01.2019 Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum
więcej
11.10.2018 Sochaczew: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 5 548 000,00 EURO Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III
więcej
27.09.2018 Sochaczew: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Stacji Muzeum
więcej
12.09.2018 Sochaczew: Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego – etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
więcej
20.06.2018 Warszawa: Prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowego taboru EW51-36
więcej
01.03.2018 Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie 2
więcej
15.02.2018 Warszawa: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie
więcej
10.11.2017 Warszawa: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przygotowanie do relokacji i relokację taboru kolejowego i innych muzealiów podlegających relokacji”.
więcej
06.04.2017 Warszawa: Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na wykonaniu działań promocyjnych i informacyjnych projektu pt. „Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”.
więcej
05.04.2017 Warszawa: Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na doradztwie prawnym (pomocy prawnej) w projekcie: „Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”, obejmującego konserwację i renowację zabytkowego taboru kolejowego ze zbiorów Stacji Muzeum. W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stacja Muzeum zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.
więcej
05.04.2017 Sochaczew: Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu nadzoru konserwatorskiego dla prac konserwacji i renowacji obiektów zabytkowego taboru kolejowego ze zbiorów Stacji Muzeum w ramach projektu: „Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”, obejmującego konserwację i renowację zabytkowego taboru kolejowego ze zbiorów Stacji Muzeum, w tym zabytkowych parowozów, lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz wagonów, z myślą o ich eksponowaniu w przyszłej lokalizacji Stacji Muzeum znajdującej się na ul. Potrzebnej na Warszawskich Odolanach oraz w celu wyremontowania niektórych z nich do ruchu turystycznego zabytkową koleją wąskotorową (pociągi Retro) na trasie z siedziby oddziału Stacji Muzeum w Sochaczewie do Puszczy Kampinoskiej.
więcej
31.03.2017 Warszawa: Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi konserwacji i renowacji parowozu, wagonów oraz spalinowych pojazdów trakcyjnych do jazdy czynnej wraz z działaniami wymaganymi przepisami kolejowymi w przypadku ubiegania się o dopuszczenie obiektu do ruchu -dla trzech grup zabytkowych pojazdów szynowych.
więcej
31.03.2017 Warszawa: Szacowanie wartości zamówienia dotyczące prac konserwatorsko-restauratorskich dla parowozów tzw. “tendrzaków” lub “kusych” do ekspozycji, prac konserwatorsko-restauratorskich dla parowozów z tendrem do ekspozycji, prac konserwatorsko-restauratorskich dla wagonów do ekspozycji, prac konserwatorsko-restauratorskich dla elektrowozów na ekspozycję, prac konserwatorsko-restauratorskich dla spalinowozów i wagonów motorowych na ekspozycję – dla pięciu grup zabytkowych pojazdów szynowych.
więcej
31.03.2017 Warszawa: Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014-2020. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Infrastruktura zabytkowa. Dotyczy m.in. działań przy zabytkach ruchomych wpisanych do Rejestru zabytków oraz zabytkowych muzealiów. Przedmiot projektu (w ramach typu głównego): konserwacja zabytków ruchomych (zabytkowy tabor kolejowy) ze zbiorów Stacji Muzeum
więcej
21.10.2016 Warszawa: Digitalizacja zasobów Stacji Muzeum, ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Kultura Cyfrowa 2016, Tytuł projektu „Zapomniane skarby – zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum
więcej
30.09.2016 Warszawa: Zakup sprzętu i oprogramowania do przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych obiektów
więcej