Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Instytucja realizuje zadania statutowe w oparciu o roczny plan finansowy instytucji kultury oraz plan działalności merytorycznej instytucji kultury na dany rok.
Okresami sprawozdawczymi są: miesiąc, kwartał i rok.

Źródłami dochodów są:
1. Dotacja podmiotowa.
2. Dotacje celowe.
3. Przychody z prowadzonej działalności statutowej, a w szczególności: ze sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek, organizacji lekcji muzealnych, przejazdów pociągiem RETRO itp.
4. Darowizny od PKP oraz innych darczyńców.

Instytucja sporządza sprawozdania:
1. Sprawozdanie finansowe.
2. Sprawozdania budżetowe.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.
4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej.
5. Sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego.
6. Sprawozdania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 01.01.2020 13:31

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski