Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij
Organem doradczym Stacji Muzeum w zakresie gospodarki finansowej jest Rada Ekonomiczna.

Do kompetencji Rady Ekonomicznej należy:
- doradzanie w sprawach dotyczących gospodarki finansowej przedstawionych pod ocenę Rady Ekonomicznej przez Dyrektora Stacji,
- wskazywanie kandydatów na Dyrektora,
- składanie wniosków o odwołanie Dyrektora,
- opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów finansowych Stacji,
- przedkładanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Polskim Kolejom Państwowym S.A. opinii w zakresie sprawozdania Dyrektora Stacji z wykonania rocznego planu finansowego i programu działalności,
- dokonywanie corocznej oceny gospodarki finansowej Stacji i składanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz Polskim Kolejom Państwowym S.A. pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- bieżące opiniowanie działalności Dyrektora Stacji lub gospodarki finansowej Stacji.

Data publikacji: 22.04.2020 16:21

Osoba publikująca: kubson


Data aktualizacji : 31.12.2020 12:05

Osoba aktualizująca: Mikołaj Królikowski