Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij
Organem doradczym Stacji Muzeum w działalności merytorycznej jest Rada Ekonomiczna.

Do kompetencji Rady Programowej należy:
- doradzanie w sprawach dotyczących działalności merytorycznej Stacji przedstawionych pod ocenę Rady Programowej przez Dyrektora,
- opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności merytorycznej Stacji,
- przedkładanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego i PKP opinii w zakresie sprawozdania Dyrektora z wykonania rocznego planu działalności merytorycznej,
- dokonywanie corocznej oceny merytorycznej działalności Stacji Muzeum i składanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz PKP pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Data publikacji: 31.12.2020 11:56

Osoba publikująca: Mikołaj Królikowski


Data aktualizacji : 31.12.2020 12:10

Osoba aktualizująca: Mikołaj Królikowski