Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sochaczew.stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Numer ogłoszenia: STM-ZP.271.1.2020
Termin składania ofert: 16/04/2020 11:00
Osoba wytwarzająca: Małgorzata Gońda
Osoba zamieszczająca: Tomasz Kurowski
Rodzaj zamówienia: Usługa
Opis zamówienia:
Warszawa, dn. 14 kwietnia 2020 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego taboru ze zbiorów Stacji Muzeum”.

Zamawiający Stacja Muzeum informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.J. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.). Powód unieważnienia stanowi wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) wprowadzono od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wystąpienie powyższych okoliczności po wszczęciu postępowania spowodowało konieczność zmiany przeznaczenia środków finansowych (dotacji celowej), z których sfinansowany miał zostać przedmiot zamówienia.

Z uwagi na brak posiadania przez Zamawiającego innych środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Znak sprawy: STM-ZP.271.1.2020

Unieważnienie postępowania Zdjęcia tabor wnętrze Odpowiedzi dla Wykonawcow STM-ZP.271.1.2020 Zal 01OPZ - spis dok EU20 Zal 01OPZ - spis dok Oi1 Zal 02 Formularz JEDZ link dostepu do Klucza publicznego Opis_Przedmiotu_Zamowienia_konserwacja SIWZ STM-ZP.271.1.2020 SIWZ STM-ZP.271.1.2020 Zal 01OPZ - decyzja Zal 01OPZ - inf transport Ogloszenie identyfikator postepowania PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH NA ROK 2020 wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej

Data publikacji: 13.03.2020 14:23

Osoba publikująca: kubson