Strona główna / Zamówienia publiczne

Zasady udzielania zamówień publicznych

Stacja Muzeum przy udzielaniu zamówień publicznych stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz postanowienia obowiązującego w Stacji Muzeum regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Data wytworzenia: 21/08/2016 11:16
Osoba wytwarzająca: Tomasz Kurowski
Data aktualizacji: 30/05/2016 19:19
Osoba aktualizująca: admin