Strona główna / Zamówienia publiczne / Plan zamówień publicznych

 

 

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH NA ROK 2019

                    zgodnie z art.13 a ustawy z 29 stycznia 2009 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.),

 

Lp.

Przedmiot Zamówienia

Rodzaj

Zamówienia

Przewidywany tryb

Wartość szacowana (NETTO)

Przewidywany

termin

wszczęcia

 postepownia

1.

Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Sochaczewie – etap III

Roboty

budowlane

Przetarg nieograniczony

401 626,02 PLN

 I kw.

2.

Ochrona obiektów STM Warszawa

usługa

usługa społeczna, procedura poniżej 750.000 euro

190 000,00 PLN

I kw.

3.

Prace konserwatorsko restauratorskie taboru wąskotorowego do jazdy oraz naprawa wózków zabytkowego EZT EW51-36

usługa

Przetarg nieograniczony

2 455 000,00 PLN

I, II kw.

4.

Prace konserwatorsko restauratorskie taboru wąskotorowego oraz normalnotorowego na ekspozycję

usługa

Przetarg nieograniczony

1 765 465,00 PLN

I, II kw.

 

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

zgodnie z art.13 a ustawy z 29 stycznia 2009 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z.2015 r. poz.2164, z późn.zm.)