Strona główna / Finanse, Sprawozdania

Instytucja realizuje zadania statutowe w oparciu o roczny plan finansowy instytucji kultury oraz plan działalności merytorycznej instytucji kultury na dany rok.

Okresami sprawozdawczymi są: miesiąc, kwartał i rok.

Źródłami dochodów są:

  1. Dotacja podmiotowa.
  2. Dotacje celowe.
  3. Przychody z prowadzonej działalności statutowej, a w szczególności: ze sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek, organizacji lekcji muzealnych, przejazdów pociągiem RETRO itp.
  4. Darowizny od PKP oraz innych darczyńców.

Instytucja sporządza sprawozdania:

  1. Sprawozdanie finansowe.
  2. Sprawozdania budżetowe.
  3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.
  4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej.
  5. Sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego.
  6. Sprawozdania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Data aktualizacji: 31/05/2016 16:37
Osoba aktualizująca: admin
( historia zmian )
Data aktualizacji: 31/05/2016 13:44
Osoba aktualizująca: admin