Strona główna / Zasoby BIP / Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa                                                                                                                                                                         e-mail: sekretariat@stacjamuzeum.pl

Data aktualizacji: 22/08/2016 12:22
Osoba aktualizująca: Tomasz Kurowski
( historia zmian )
Data aktualizacji: 22/08/2016 12:22
Osoba aktualizująca: Tomasz Kurowski
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:37
Osoba aktualizująca: admin
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:37
Osoba aktualizująca: admin
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:36
Osoba aktualizująca: admin
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:36
Osoba aktualizująca: admin
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:36
Osoba aktualizująca: admin
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:36
Osoba aktualizująca: admin
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:35
Osoba aktualizująca: admin
Data aktualizacji: 31/05/2016 17:34
Osoba aktualizująca: admin